top of page

2018:

Konferencija o istraživanju ZJ

1. Europski forum gluhih žena

ProSign​

SPREAD 360°

UNCRPD Konvencija

EFSLI 2018

SIGN9

HIMNA

DANIEL I VIOLINA

OREBRO ŠKOLA 

STANDARDIZACIJA HZJ

EUMASLI-TINA VRBANIĆ

ŽIVOT GLUHIH U LITVI

KAMPANJA #GLUHnegluhonijem

ALMA I GLUHI U BIH

PEGO - ŽIVOT U LONDONU

HRT 4

ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA

SPREAD ŠVEDSKA
MASKENBAL U SGINGZ
SPREAD NOVOSTI
ŠTO JE EFSLI?
bottom of page